Danh mục:

Nợ thanh bần

Mấy mươi năm dạy học
Gáy sách cũ mòn thay
Đoạn trường Kiều chưa dứt
Nợ thanh bần còn vay

Đồng lương hưu thấp lắm
Vật giá ơi thương thầy
Bồng bềnh chi mây gió
Viên phấn gầy dấu tay

Có bao nhiêu lữ khách
Từng qua bến sông này
Người chèo đò cần mẫn
Vượt biển chữ sóng đầy

Nợ thanh bần xin giữ
Đạo nhà đã trót vay
Đồng tiền có khuynh đảo
Sao mua được chữa “Thầy”

Miên Linh